Taal op maat

foto-Taal-op-maatWat heb jij nodig? Wat is je vraag? Hoe leer jij het beste? Wat vind je interessant? Taal is een communicatiemiddel en een expressiemiddel. Iedereen heeft andere vragen en andere interesses en behoeftes. De uitdaging voor mij is om aan te sluiten bij wat jij zoekt. Taal voor jou dus, op de manier die het beste voor jou werkt.  

Voorbeelden

Knutselen en koken in een kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf in Maarssen zocht voor haar niet-Nederlandse personeelsleden lessen Nederlands. Samen met de vrouwen heb ik geknutseld en gekookt, zodat we precies alle nuances konden benoemen. (scheuren, inscheuren, afscheuren, vouwen, omvouwen, in tweeën vouwen, door het midden vouwen, in vieren vouwen, mixen, roeren, kloppen, mengen) en we hebben gesprekken met ouders in de vorm van een rollenspel geoefend. We hebben daarnaast bijvoorbeeld scheldwoorden geïnventariseerd en in categorieën ingedeeld zodat de vrouwen de kinderen op het gebruik daarvan konden aanspreken.

Grammatica leren middels je hobby

Een gevorderde Nt2-spreker wilde zijn Nederlands verbeteren. Zijn grote passie is sport, met name wielrennen. Aan de hand van voetbal- en wielrenverslagen en filmpjes hebben we allerlei grammaticale constructies onder de loep genomen en verder geoefend. Dat de Tour de France in 2015 in Utrecht startte was wel een heel unieke bijkomstigheid!

Grammatica bijspijkeren

Een medewerker van een bank wilde met name zijn grammaticakennis verbeteren. Hij had een redelijk vocabulaire en veel Nederlandse vrienden. Hij had echter nooit grammaticalessen gehad. In vijf lessen hebben we een aantal lastige grammaticale onderwerpen behandeld.

Spellingslessen

Een (Nederlandstalige) ondernemer met een eigen bedrijf in fietsen zocht ondersteuning bij zijn spelling, voor bij het schrijven van teksten voor zijn site en voor bij het schrijven van een afrondende opdracht voor een opleiding die hij volgde. We hebben samen de Nederlandse werkwoordsspelling herhaald en geoefend en zijn teksten besproken en geredigeerd.

De literatuurclub

Met een aantal gevorderde Nt2-sprekers komen we ongeveer een keer per maand bij elkaar. We lezen van te voren een Nederlands boek. Dat kan een boekenweekgeschenk zijn of een ander boek. Twee van de deelnemers bereiden een korte presentatie voor over de schrijver en over de literaire aspecten van het boek. Zo leren we meer Nederlands, hebben we een leuke introductie in de Nederlandse literatuur en oefenen we onze gespreksvaardigheid. ( en drinken we een heerlijk glas wijn op telkens bijzondere avonden) Meedoen? Als er plaats is.  Op uitnodiging.

Conversatiegroep

Aan de hand van een aantal Nederlandse thema’s maken twee deelnemers een presentatie. Die beoordeel ik en de andere deelnemers. We nemen op en bespreken m samen. Verder praten we aan de hand van dat thema. Voorbeelden: het Nederlandse publieke omroepbestel. Huisarts en medisch systeem. Uitzendbureaus. Schoolsysteem. Feministische geschiedenis. Politieke partijen. Waterwerken. Meedoen? Als er plaats is.  Op uitnodiging.